اجرا، بازسازی و خدمات تکمیلی

یکی از مهم ترین دغدغه های هر پروژه بازسازی و تغییرات بنایی پیدا نکردن نیروی متخصص و زبده است. بیشینه فعالین در این زمینه نیروهای غیر ماهر و بنایان و استادکاران تجربی هستند که معمولا خسارات زیادی بر جا میگذارند و در بهترین حالت به صورت آزمون و خطا هزینه های هنگفتی در حین کار به صاحبکار تحمیل میکنند. از این رو گروه معماری طرح با تلاش برای تامین گروه های اجرایی ماهر و متخصص برای پروژه های خود این دغدغه را از دوش مشتریان خود برداشته و با همکاری با حرفه ای ها آماده کمک به مشتریان برای رسیدن به نتیجه دلخواه از طریق نظارت بر اجرا یا پیمان مدیریت اجرا بر اساس انتخاب مشتری است.

برای اطلاع از هزینه اجرا و قیمت بازسازی به صفحه تعرفه هزینه خدمات مراجعه نمایید.